Skip to content

Individualna bančna garancija za skrite napake

Bančna garancija

Kakšna je razlika med individualno in skupno bančno garancijo?

Večina investitorjev pri notarju deponira skupno bančno garancijo, nekateri ne deponirajo niti skupne garancije.

Notar mora unovčiti skupno bančno garancijo v korist etažnih lastnikov, če tako zahtevajo etažni lastniki, ki so skupaj imetniki vsaj polovice lastniških deležev večstanovanjske stavbe. V kolikor etažni lastniki ne razpolagajo z vsaj polovičnim lastniškim etažnim deležem, bančne garancije ne morejo unovčiti. Individualnemu kupcu skupna bančna garancija ne jamči ničesar!

Individualna bančna garancija za skrite napake vsakemu etažnemu lastniku omogoča individualno garancijo, ki ne vključuje drugih etažnih lastnikov. Vsak etažni lastnik prejme svojo bančno garancijo, ki je popolnoma neodvisna od drugih etažnih lastnikov.

Garancijo na kakovost izvedenih del kupcu omogoča le individualna bančna garancija za skrite napake. Takšno garancijo prejmejo vsi kupci pri Primius gradnje d.o.o.!